“Gənclərin Məşğulluğu Proqramı” Gəncə şəhərində təqdim olunub