Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi “İ.Nəsimi – 650” kreativ-innovativ aksiyalarına başladı