«Rezonans» Gənclərin Ictimаi Birliyinin  «Məhkum olunmuş gənclərin sosial adaptasiya və peşə hazırlığı işlərinə yardım» layihəsi çərçivəsində tədbirlər davam edir