Regionlarda “Şəhidimiz” kampaniyası həyata keçirilib