“Region gənclərinin internet resurslarından səmərəli istifadəsi barədə maarifləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində növbəti təlim