“Turizmin inkişafı və gənclər” adlı 1-ci Forum keçiriləcək