Qeyri Hökumət Təşkilatlarının strateji idarə olunması haqqında treninq keçirildi