Səfər qrantları – Jalə Məmmədova – “Tibb Tələbələri Assosiasiyalarının Beynəlxalq Federasiyasının 68-ci Baş Assambleyasının Mart Görüşü 2019 Sloveniya” adlı tədbirdə iştirak etmişdir