Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində  Xərçəng “Əslində” layihəsi təqdim olunub