“Hər ağac bir nəfəsdir” adlı layihə reallaşdırılmışdır