Cənub bölgəsində ölkə gəncləri üçün yeni bir layihə həyata keçirilir