“İnternat məzunu olan gənclər arasında aktiv həyat tərzinin təbliği” layihəsi baş tutmuşdur