“Mədəni Nitq” adlı layihənin icrası başa çatmışdır