“Ədəbiyyat Şəbəkəsi” layihəsi Gəncədə təqdim olunub