“Gənc ailələrdə kənd turizminə dəstək” adlı layihə həyata keçirir