Səfər qrantları – Anar Namazov – “Kembric İGCSE Kimya(0620) Tanıtım Təlimi”