“Mədəniyyətimizin simaları” layihəsinin açılış mərasimi həyata keçirilmişdir