“Çinarın kölgəsində söhbətlər” adlı layihəsi həyata keçirilib