“Mühasibatlıq üzrə 1-ci Olimpiada” layihəsi keçirilmişdir