Gənclərə tibb üzrə xüsusi treninq kursları keçiriləcək