Gənclərin psixologiya sahəsində inkişafı təmin olunacaq