Ölkə gəncləri arasında “100 könüllü əməl” adlı kampaniya keçirilir