Azərbaycan gənclər və könüllülər təşkilatlarının bəyanatı