Zəlzələdən zərərçəkən uşaqların sevimli dostları – Azərbaycan könüllüləri