Könüllülərimiz Türkiyədə fəaliyyətini davam etdirir