“Free us from landmines” Beynəlxalq Gənclər Konfransı keçirilib