Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN TƏCRÜBƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏQSƏDİLƏ AVROPA PARLAMENTİNƏ (Brüssel şəhəri) NÖVBƏTİ TƏCRÜBƏ SƏFƏRİ ilə bağlı ərizələrin qəbulu üçün müsabiqə elan edir          Təcrübə səfəri haqqında: Müsabiqə çərçivəsində 16-29 yaş arasında olan  Azərbaycan Respublikası vətəndaşları  beynəlxalq...