“İş Sizlikdir! İşgüzar Gənclik” layihəsi həyata keçiriləcək