“Gənclərin ekoloji mədəniyyətinin artırılmasına təşəbbüs dəstəyi” mövzusunda tədbir keçirilmişdir

256

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Yeniləşən Azərbaycan Gəncliyi” İctimai Birliyi 6 aprel 2017-ci ildə Bakı şəhər, Yasamal rayonunda “Gənclərin ekoloji mədəniyyətinin artırılmasına təşəbbüs dəstəyi” mövzusunda tədbir keçirmişdir. Tədbirdə Gənclər Fondunun nümayəndəsi Ülvi Adgözəlov, Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Vaqif Məmmədov, layihənin eksperti Mehman Abbasov və digərləri çıxış etmişlər. Tədbiri açıq elan edən ictimai birliyin səlahiyyətli nümayəndəsi E.Əsədov bildirmişdir ki, 2010-cu il Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı tərəfindən “Ekologiya ili” elan olunmuşdur. Cənab İlham Əliyevin “Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı” barədə imzaladığı 2006-cı il 28 sentyabr tarixli sərəncamı, əlaqədar orqanlarla birlikdə hər bir Azərbaycan vətəndaşı üzərinə də böyük öhdəliklər qoyur.
Azərbaycan Gənclər Fondunun əməkdaşı Ülvi Adıgözəlov Gənclər Fondu haqqında və onun həyata keçirdiyi layihələr haqqında geniş və ətraflı çıxış edərək tədbir iştirakçılarına məlumat vermişdir. Sonra isə layihənin mahiyyətinə toxunaraq bunları bildirmişdir.
Ekoloji mədəniyyət insanların ekoloji cəhətdən maarifləndirilməsi və erkən yaşda həyata keçirilməsi prosesi olduqca zəruridir. Çünki hər bir gənc  cəmiyyətimizin gələcək yetkin fərdinə çevrilərək onun inkişafında mühüm rol oynamaq imkanına malikdir. Elə bu səbəbdən gənclərin ekoloji cəhətdən tərbiyələndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Ekspert Mehman Abbasov çıxışında bildirmişdir:
“Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” 10 dekabr 2002-ci il tarixli dövlət qanunun 7.1-6 maddəsində deyildiyi kimi: “Hər kəsi təbiətə qayğılı və məsuliyyətli münasibət bəsləmək ruhunda tərbiyə etmək” lazımdır.
Bəşəriyyətin müasir inkişaf mərhələsində cəmiyyətlə təbiət arasında münasibətlər daha da kəskinləşmiş, insanları narahat edən ciddi problemlər yaradılmışdır. Keçmiş inkişaf mərhələlərində yaranmış ekoloji problemlərin bünövrəsi üzərində kəskinləşən problemlər XX əsrin son onilliklərindən başlayaraq daha da kəskinləşmiş, müasir dövrün qlobal problemlərinə çevrilmişdir. Coğrafı mühit öz təbii vəziyyətini itirərək faciəli hala düşmüşdür. Min illər ərzində insanın qarşılıqlı əlaqədə olduğu təbii mühit öz təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsində əsaslı surətdə dəyişdirilmişdir. Nəticədə bütün bəşəriyyəti əhatə edən cəmiyyətin sonrakı fəaliyyətini və təsərrüfatın inkişafını təhlükədə qoyan problemlər təbii resursların tükənməsi və ətraf-mühitin çirklənməsi kimi problemlər meydana gəlmişdir. Odur ki, XX əsr insanın təbiətə, onun sərvətlərinə qəddar münasibət bəslədiyi dövr kimi bəşəriyyətin tarixinə qara səhifə ilə həkk olunub. “Azərbaycan hazırda nadir iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində respublikamız artıq regionda lider ölkəyə çevrilmişdir. Xalqımızın təbii sağlam mühitdə yaşaması və təbii sərvətlərdən istifadəsi məsələsi son on ildə Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu baxımdan, aparılan sosial-iqtisadi islahatlar da, ölkəmizin ekoloji durumunun gündən-günə yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımlar da həmin xüsusi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir.